حزب الله سایبر صومعه‌سرا

انعکاس اخبار فرهنگی - مذهبی شهرستان صومعه‌سرا

حزب الله سایبر صومعه‌سرا

انعکاس اخبار فرهنگی - مذهبی شهرستان صومعه‌سرا

۲۸۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهرستان صومعه سرا» ثبت شده است

اوقات شرعی شهرستان صومعه‌سرا در آذر ماه 1397


روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 پنج شنبه 5:29 6:59 11:59 16:58 17:19 23:14
2 جمعه 5:30 7:00 11:59 16:58 17:18 23:14
3 شنبه 5:31 7:01 11:59 16:58 17:18 23:15
4 یک شنبه 5:32 7:02 12:00 16:57 17:17 23:15
5 دو شنبه 5:33 7:03 12:00 16:57 17:17 23:15
6 سه شنبه 5:34 7:04 12:00 16:56 17:17 23:15
7 چهار شنبه 5:34 7:05 12:01 16:56 17:16 23:16
8 پنج شنبه 5:35 7:06 12:01 16:56 17:16 23:16
9 جمعه 5:36 7:07 12:01 16:56 17:16 23:16
10 شنبه 5:37 7:08 12:02 16:55 17:16 23:17
11 یک شنبه 5:38 7:09 12:02 16:55 17:16 23:17
12 دو شنبه 5:39 7:10 12:02 16:55 17:16 23:17
13 سه شنبه 5:39 7:11 12:03 16:55 17:16 23:18
14 چهار شنبه 5:40 7:11 12:03 16:55 17:16 23:18
15 پنج شنبه 5:41 7:12 12:04 16:55 17:16 23:18
16 جمعه 5:42 7:13 12:04 16:55 17:16 23:19
17 شنبه 5:42 7:14 12:05 16:55 17:16 23:19
18 یک شنبه 5:43 7:15 12:05 16:55 17:16 23:19
19 دو شنبه 5:44 7:16 12:05 16:55 17:16 23:20
20 سه شنبه 5:45 7:16 12:06 16:55 17:16 23:20
21 چهار شنبه 5:45 7:17 12:06 16:55 17:16 23:21
22 پنج شنبه 5:46 7:18 12:07 16:56 17:16 23:21
23 جمعه 5:47 7:19 12:07 16:56 17:17 23:22
24 شنبه 5:47 7:19 12:08 16:56 17:17 23:22
25 یک شنبه 5:48 7:20 12:08 16:57 17:17 23:23
26 دو شنبه 5:49 7:21 12:09 16:57 17:18 23:23
27 سه شنبه 5:49 7:21 12:09 16:57 17:18 23:23
28 چهار شنبه 5:50 7:22 12:10 16:58 17:18 23:24
29 پنج شنبه 5:50 7:22 12:10 16:58 17:19 23:24
30 جمعه 5:51 7:23 12:11 16:59 17:19 23:25
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ آبان ۹۷ ، ۱۸:۲۰
مکتب الشهداء

اوقات شرعی شهرستان صومعه‌سرا در آبان ماه 1397


روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 سه شنبه 5:02 6:28 11:57 17:26 17:45 23:14
2 چهار شنبه 5:03 6:29 11:57 17:24 17:43 23:14
3 پنج شنبه 5:04 6:30 11:57 17:23 17:42 23:14
4 جمعه 5:05 6:31 11:57 17:22 17:41 23:14
5 شنبه 5:06 6:32 11:57 17:21 17:40 23:14
6 یک شنبه 5:07 6:33 11:57 17:20 17:39 23:14
7 دو شنبه 5:08 6:34 11:56 17:19 17:38 23:14
8 سه شنبه 5:09 6:35 11:56 17:17 17:37 23:13
9 چهار شنبه 5:09 6:36 11:56 17:16 17:35 23:13
10 پنج شنبه 5:10 6:37 11:56 17:15 17:34 23:13
11 جمعه 5:11 6:38 11:56 17:14 17:33 23:13
12 شنبه 5:12 6:39 11:56 17:13 17:32 23:13
13 یک شنبه 5:13 6:40 11:56 17:12 17:31 23:13
14 دو شنبه 5:14 6:41 11:56 17:11 17:30 23:13
15 سه شنبه 5:15 6:42 11:56 17:10 17:30 23:13
16 چهار شنبه 5:16 6:43 11:56 17:09 17:29 23:13
17 پنج شنبه 5:17 6:44 11:56 17:08 17:28 23:13
18 جمعه 5:18 6:45 11:57 17:07 17:27 23:13
19 شنبه 5:18 6:46 11:57 17:07 17:26 23:13
20 یک شنبه 5:19 6:47 11:57 17:06 17:25 23:13
21 دو شنبه 5:20 6:48 11:57 17:05 17:25 23:13
22 سه شنبه 5:21 6:50 11:57 17:04 17:24 23:13
23 چهار شنبه 5:22 6:51 11:57 17:03 17:23 23:13
24 پنج شنبه 5:23 6:52 11:57 17:03 17:22 23:13
25 جمعه 5:24 6:53 11:57 17:02 17:22 23:13
26 شنبه 5:25 6:54 11:58 17:01 17:21 23:14
27 یک شنبه 5:26 6:55 11:58 17:01 17:21 23:14
28 دو شنبه 5:27 6:56 11:58 17:00 17:20 23:14
29 سه شنبه 5:27 6:57 11:58 17:00 17:20 23:14
30 چهار شنبه 5:28 6:58 11:59 16:59 17:19 23:14
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۷ ، ۱۸:۲۰
مکتب الشهداء

اوقات شرعی شهرستان صومعه‌سرا در مهر ماه 1397


روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 یک شنبه 4:35 6:01 12:05 18:09 18:27 23:22
2 دو شنبه 4:36 6:02 12:05 18:07 18:26 23:22
3 سه شنبه 4:37 6:03 12:04 18:06 18:24 23:22
4 چهار شنبه 4:38 6:04 12:04 18:04 18:22 23:22
5 پنج شنبه 4:39 6:04 12:04 18:03 18:21 23:21
6 جمعه 4:40 6:05 12:03 18:01 18:19 23:21
7 شنبه 4:41 6:06 12:03 17:59 18:18 23:21
8 یک شنبه 4:42 6:07 12:03 17:58 18:16 23:20
9 دو شنبه 4:43 6:08 12:02 17:56 18:15 23:20
10 سه شنبه 4:44 6:09 12:02 17:55 18:13 23:20
11 چهار شنبه 4:44 6:10 12:02 17:53 18:12 23:19
12 پنج شنبه 4:45 6:10 12:02 17:52 18:10 23:19
13 جمعه 4:46 6:11 12:01 17:51 18:09 23:19
14 شنبه 4:47 6:12 12:01 17:49 18:08 23:19
15 یک شنبه 4:48 6:13 12:01 17:48 18:06 23:18
16 دو شنبه 4:49 6:14 12:00 17:46 18:05 23:18
17 سه شنبه 4:50 6:15 12:00 17:45 18:03 23:18
18 چهار شنبه 4:51 6:16 12:00 17:43 18:02 23:17
19 پنج شنبه 4:52 6:17 12:00 17:42 18:00 23:17
20 جمعه 4:53 6:18 11:59 17:40 17:59 23:17
21 شنبه 4:53 6:19 11:59 17:39 17:58 23:17
22 یک شنبه 4:54 6:19 11:59 17:38 17:56 23:16
23 دو شنبه 4:55 6:20 11:59 17:36 17:55 23:16
24 سه شنبه 4:56 6:21 11:58 17:35 17:54 23:16
25 چهار شنبه 4:57 6:22 11:58 17:34 17:52 23:16
26 پنج شنبه 4:58 6:23 11:58 17:32 17:51 23:15
27 جمعه 4:59 6:24 11:58 17:31 17:50 23:15
28 شنبه 5:00 6:25 11:58 17:30 17:48 23:15
29 یک شنبه 5:00 6:26 11:57 17:28 17:47 23:15
30 دو شنبه 5:01 6:27 11:57 17:27 17:46 23:15
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ شهریور ۹۷ ، ۱۸:۲۰
مکتب الشهداء

اوقات شرعی شهرستان صومعه‌سرا در شهریور ماه 1397


روز روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
1 پنج شنبه 5:03 6:36 13:15 19:55 20:14 0:30
2 جمعه 5:04 6:36 13:15 19:53 20:13 0:29
3 شنبه 5:06 6:37 13:15 19:52 20:11 0:29
4 یک شنبه 5:07 6:38 13:15 19:51 20:10 0:29
5 دو شنبه 5:08 6:39 13:14 19:49 20:08 0:29
6 سه شنبه 5:09 6:40 13:14 19:48 20:07 0:29
7 چهار شنبه 5:10 6:40 13:14 19:46 20:05 0:29
8 پنج شنبه 5:11 6:41 13:13 19:45 20:04 0:29
9 جمعه 5:12 6:42 13:13 19:43 20:02 0:28
10 شنبه 5:13 6:43 13:13 19:42 20:01 0:28
11 یک شنبه 5:14 6:44 13:12 19:41 19:59 0:28
12 دو شنبه 5:16 6:45 13:12 19:39 19:58 0:28
13 سه شنبه 5:17 6:45 13:12 19:38 19:56 0:28
14 چهار شنبه 5:18 6:46 13:11 19:36 19:55 0:27
15 پنج شنبه 5:19 6:47 13:11 19:35 19:53 0:27
16 جمعه 5:20 6:48 13:11 19:33 19:52 0:27
17 شنبه 5:21 6:49 13:10 19:32 19:50 0:27
18 یک شنبه 5:22 6:50 13:10 19:30 19:49 0:26
19 دو شنبه 5:23 6:50 13:10 19:29 19:47 0:26
20 سه شنبه 5:24 6:51 13:09 19:27 19:46 0:26
21 چهار شنبه 5:25 6:52 13:09 19:26 19:44 0:26
22 پنج شنبه 5:26 6:53 13:09 19:24 19:43 0:25
23 جمعه 5:27 6:54 13:08 19:22 19:41 0:25
24 شنبه 5:28 6:54 13:08 19:21 19:39 0:25
25 یک شنبه 5:29 6:55 13:08 19:19 19:38 0:25
26 دو شنبه 5:30 6:56 13:07 19:18 19:36 0:24
27 سه شنبه 5:31 6:57 13:07 19:16 19:35 0:24
28 چهار شنبه 5:32 6:58 13:07 19:15 19:33 0:24
29 پنج شنبه 5:33 6:59 13:06 19:13 19:32 0:23
30 جمعه 5:33 6:59 13:06 19:12 19:30 23:23
31 شنبه 4:34 6:00 12:06 18:10 18:29 23:23


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ مرداد ۹۷ ، ۱۸:۲۰
مکتب الشهداء


حجت الاسلام محمد مهدی راشدی در روز ۱۵ اسفند سال ۱۳۳۶ مصادف با نیمه شعبان ۱۳۷۷ قمری در روستای آهودشت شهرستان نور دیده به جهان گشود و به همین جهت نام محمد مهدی بر او گذاشته شد. پدر او در شمار عالمان دینی و خوشنام و دارای خدمات بسیار در مسائل تبلیغی، فرهنگی اجتماعی بودند. جدش مرحوم آیت الله شیخ محمود دیوسالار نوری از شخصیت‌های علمی برجسته و صاحب نام و اعتبار بودند و پس از طی تحصیلات ابتدایی به حوزه علمیه مسجد جامع آمل وارد شد و پس از یکسال در روز نیمه شعبان سال ۵۲ وارد قم و در مدرسه مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی به فراگیری مقدمات و ادبیات عرب نزد حجج اسلام: علی اصغر مهدوی کنی، طالقانی، مدرس افغانی، بیگدلی پرداخت.


آنگاه دوره سطح متوسطه و عالی را در محضر حضرات آیات: باکویی، وجدانی فخر، ستوده، پایانی و اعتمادی گذراندند و از سال ۱۳۶۳ به حوزه جامع فقه و اصول حضرات آیات: فاضل لنکرانی، ناصر مکارم شیرازی، وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی، حسینعلی منتظری و جعفر سبحانی راه یافت و تقریرات درس آنان را نوشت.


وی همچنین تفسیر را نزد آیت الله جوادی آملی و فلسفه را نزد حضرات آیات: یحی انصاری شیرازی، علامه حسن زاده آملی، فیاضی و مصباح یزدی آموخت. حجت الاسلام راشدی نوری به موازات تحصیل، فعالیت های تبلیغی و سیاسی و اجتماعی نیز داشت.


قبل از پیروزی انقلاب منزلشان در نور محل تردد و اختفای مبارزان و فعالان سیاسی بوده است و با اعزام روحانیون مبارز و انقلابی تحت پوشش تشکیل کلاس‌های قرآن و جلسات مذهبی فعالیت داشت و دوران انقلاب مسئولیت اداره فعالیت‌های مبارزاتی در منطقه چمستان با ایشان بود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی مدتی در کمیته‌ی موقت انقلاب اسلامی شهر چمستان فعالیت داشت. سپس به قم برگشت و پس از شروع جنگ تحمیلی به مناطق جنگی حضور یافت. در مقاطع مختلف در جبهه جنگ، اعزام و مدتی در تبلیغات جبهه و جنگ کشور مسئولیت داشت. وی با هماهنگی دفتر تبلیغات اسلامی قم، شعبه‌ای از بخش اعزام دفتر را در چمستان نور افتتاح و با اعزام طلاب فاضل در منطقه وسیع شهرستان نور در فصول مختلف تبلیغی و تشکیل کلاس‌های تابستانی نقش بسزایی را در انجام وظایف تبلیغی ایفا کردند.


وی تا زمان انتصاب به امامت جمعه مسئولیت نمایندگی طلاب و فضلای شهرستان نور را در مجمع نمایندگان حوزه علمیه قم بر عهده داشت و در این مدت در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی فعالیت‌های علمی داشتند که مقاله‌های شفاعت از دیدگاه اسلام، دوستی و دشمنی علی (ع)، راویان مشترک امام کاظم(ع)، شیوه تبلیغی ائمه، مشکلات شیعیان دوران ظهور، حاکمیت و ولایت فقیه در اندیشه سیاسی شیعه، نماز جمعه در عصر حاکمیت و … از جمله فعالیت های علمی ایشان به حساب می آید.


راشدی نوری با اصرار برخی از اساتید و دوستان در آبانماه سال ۱۳۷۹ به امامت جمعه شهرستان رودسر گیلان منصوب شد و تا سال ۱۳۸۶ به مدت ۷ سال امامت جمعه این شهر را به عهده داشتند. از فعالیت‌های ایشان در این مدت می‌توان به اداره حوزه علمیه، تأمین زمین و احداث حوزه علمیه خواهران، تجهیز و فعال نمودن کتابخانه عمومی امام صادق (ع)، بازسازی دفتر امام جمعه، تأسیس مؤسسه خیریه فاطمیه و خانه کودک و نوجوان امام حسن مجتبی(ع)، فعالیت در تأسیس و عضویت در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی، تدریس در حوزه علمیه و دانشگاه آزاد لاهیجان و رودسر، برگزاری اولین یادواره شهدای روحانی در استان، تشکیل جامعه روحانیت شهرستان، فراهم نمودن فضای انس و دوستی و ایجاد آرامش سیاسی در شهرستان رودسر اشاره کرد.


راشدی در مرداد ماه سال ۱۳۸۶ بخاطر خلأیی که در شهرستان چالوس بوجود آمد و موقعیت ویژه‌ای که داشت با ابلاغ حکم و دستور ریاست محترم شورای سیاستگذاری همزمان با روز بعثت پیامبر اکرم(ص) بعنوان امام جمعه چالوس منصوب شد و تا سال 1397 امامت جمعه شهر چالوس را به عهده داشت.


فعالیت‌های ایشان در این دوره در امور فرهنگی می‌توان به ایجاد وحدت فرهنگی، برگزاری همایش ملی ظهور آفتاب، تأسیس کانون فرهنگی بقیه الله الاعظم(عج)، تأسیس مؤسسه خیریه بقیه الله الاعظم(عج)، ریاست هیئت امنای حوزه علمیه امام حسین(ع)، تدریس در حوزه و دانشگاه، تشکیل کلاس‌های تفسیر قرآن و نهج البلاغه، تأسیس مجمع قاریان و حافظان قرآن کریم، تأسیس کتابخانه تخصصی مهدویت، تشکیل شورای مشورتی و هم اندیشی متشکل از اساتید دانشگاه و روحانیون خوشفکر، پیشنهاد و همکاری در برگزاری همایش تشییع و تبرستان مرزن آباد، بازسازی مصلی بقیه الله الاعظم(عج) با سبک و نماد معماری اسلامی که در ادامه سیاست نهضت مصلی سازی شورای سیاستگذاری احداث شده است، احداث منزل و دفتر امام جمعه، اقدام مؤثر برای اقامه نماز جمعه در بخش مرزن آباد، تلاش برای برگزاری اقامه نماز جمعه در شهر هچیرود و …. مهمتر از همه در دوران سخت و بحران فتنه و مشکلات سیاسی این سال‌ها محور وحدت و تعادل و آرامش و یکپارچگی جامعه است وی از برخی از مراجع تقلید دارای اجازه نقل حدیث و تصدی امور حسبیه و وجوهات می باشد.


حجت‌الاسلام محمدمهدی راشدی نوری در تاریخ 15 مرداد 1397 بنابر پیشنهاد حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجواد حاج علی‌اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و با موافقت رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی)، به امامت جمعه شهرستان صومعه‌سرا منصوب شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۷ ، ۱۳:۲۶
مکتب الشهداء


مهندس فتح اللهی در سخنرانی خود در مراسمی که پیش از خطبه‌های نماز جمعه 26 مرداد و به منظور معرفی امام جمعه جدید صومعه سرا در مصلی برگزار شد با بیان اینکه مردم فهیم شهرستان صومعه سرا مردمی انقلابی و مذهبی هستند که در تمامی عرصه های اجتماعی،سیاسی و اقتصادی  فعال هستند گفت؛ اینها مردمی هستند که با اهدای بیش از 550 شهید به نظام جمهوری اسلامی ایران و شهدای مدافع حرم، بیش از 1200 جانباز تقدیم کرده اند و 150 نفر آزاده سرافراز صومعه سرایی نشان از آزاد مردی مردمان این سرزمین دارد.

فرماندار صومعه سرا از کشاورزی بعنوان فعالیت اقتصادی عمده مردم شهرستان صومعه سرا نام برد و تصریح کرد؛ وجود بیش از 28 هزار هکتار اراضی کشاورزی موجب شده تا دومین شهرستان گیلان در بحث تولید برنج باشیم.

وی خاطر نشان کرد صومعه سرا  اولین و بزرگترین تولید کننده چوب صنوبر در کشور است و در بحث پرورش ماهیان سردآب و مرغ گوشتی حرفی در کشور برای گفتن دارد.

فتح اللهی حضور مردم را در فعالیت های اجتماعی نظیر؛ راهپیمایی، نماز جمعه ، نماز عید فطر و ... پرشور و بی مثال دانست و اظهار داشت؛ این مردم سزاوار بهترین ها هستند و با آرامشی که امروز بر این شهرستان برقرار است می طلبد تا با حضور چنین امام جمعه فرهیخته و مجربی که سابقه مردم داری و اخلاق مداری اش به گوش رسیده، در راستای ارتقای امور معنوی و معیشتی مردم به رشد و شکوفایی هرچه بهتر برسیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۴۹
مکتب الشهداء


حجت الاسلام محمد مهدی راشدی نوری در جلسه شورای اداری امروز با اشاره به اینکه در شرایط امروز کشور نیازمند تعامل، وحدت و همکاری و مشورت هستیم، اظهار کرد: نظام مقدس اسلامی به برکت خون شهدا، صبر و استقامت ملت در تمام ۴۰ سال گذشته در برابر فشارها و تحریم ها ایستادگی کرده است.

امام جمعه صومعه سرا افزود: ملت و مسئولان باید در شرایط امروز جامعه با حسن اعتماد در فضای امن و آرام در راستای حل مشکلات مردم گام بردارند.

وی با بیان اینکه رویکرد ما در سطح شهرستان رویکرد فعالیت های فرهنگی است، خاطرنشان کرد: مسئولان شهرستان اعم از دستگاه های فرهنگی و غیرفرهنگی باید روحانیت را در این زمینه همراهی کنند.

حجت الاسلام راشدی نوری با اشاره به اینکه تلاش می کنم در همه مسائل در کنار مردم و مسئولان باشم، تصریح کرد: وابسته هیچ جناح و حزب خاصی نبوده و نیستم و خط قرمز بنده مقام معظم رهبری و ولایت فقیه است.

وی تأکید کرد: هر کسی در این مسیر گام بردارد مورد حمایت ما بوده و در غیر این صورت با هیچ کسی تعارف نداریم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۳:۰۷
مکتب الشهداء


جلسه شورای اداری شهرستان با محوریت معارفه حجت الاسلام راشدی نوری بعنوان امام جمعه جدید صومعه سرا پیش از ظهر امروز در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه مهندس فتح اللهی فرماندار شهرستان صومعه سرا، جناب دکتر دلخوش نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام جلالی امام جمعه گوراب زرمیخ، حجت الاسلام قلعه مسئول حراست شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور و حجت الاسلام راشدی امام جمعه جدید شهرستان صومعه سرا به ایراد سخن پرداختند.

در پایان با قرائت حکم حجت الاسلام محمد مهدی راشدی نوری ، وی بعنوان امام جمعه شهرستان صومعه سرا معرفی گردید.

گفتنی است اقشار مختلف مردمی و همچنین خانواده های معظم شهدا و روحانیت معزز نیز در این جلسه حضور داشتند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۵۹
مکتب الشهداء


همزمان با ورود حجت الاسلام و المسلمین حاج محمد مهدی راشدی نوری به شهرستان صومعه سرا ، فرماندار ، نماینده و مسئولین شهرستان صومعه سرا به استقبال وی رفتند.

مسئولین و اعضای شورای اداری شهرستان صومعه سرا با اهداء دسته گل و خیر مقدم گویی به امام جمعه جدید از وی استقبال کردند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ مرداد ۹۷ ، ۱۲:۵۰
مکتب الشهداء


پوریا محمدی، فرمانده پایگاه مقاومت بسیج ولایت مسجد حضرت ولیعصر(عج) صومعه‌سرا اظهار کرد: به فرموده مقام معظم رهبری، شهدایی که در عراق و سوریه به شهادت رسیده‌اند مانند شهدای کربلا هستند زیرا اگر این شهدا نبودند اثری از حرم اهل بیت(علیهم السلام) باقی نبود.

 

وی افزود: با عنایت دوباره و ویژه شهدای گرانقدر مدافع حرم استان گیلان سومین یادمان بزرگ شهدای مظلوم مدافع حرم استان گیلان روز چهارشنبه(۲۴ مرداد) بعداز نماز مغرب و عشا در مسجد حضرت ولیعصر(عج الله تعالی فرجه الشریف) صومعه سرا مصادف با ایام شهادت امام باقر علیه السلام برگزار می‌شود.

 

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج ولایت مسجد حضرت ولیعصر(عج) صومعه‌سرا گفت: این یادمان طی حرکت خودجوش و مستقیم از سوی پایگاه بسیج ولایت مسجد حضرت ولیعصر(عج) صومعه سرا و با همکاری نوجوانان و جوانان این مسجد برگزار می‌شود.

 

محمدی تصریح کرد: سومین یادمان شهدای مدافع حرم گیلان با حضور خانواده‌های شهدای مدافع حرم استان گیلان، با سخنرانی حجت الاسلام سعید مهدوی، مسئول قرارگاه خاتم الاوصیا، مداحی سید محسن بنی فاطمه، شعرخوانی امیرحمزه طالبی، اجرای محمد لطیفی و با دکلمه خوانی دختر شهید حامد کوچک زاده برگزار می شود.

 

وی با بیان اینکه خانواده اولین شهید مدافع حرم ارتش جمهوری اسلامی ایران تکاور شهید حاج محسن قوطاسلو مهمان ویژه این مراسم هستند، خاطرنشان کرد: در پایان مراسم از خانواده های شهدا مدافع حرم به رسم یادبود هدیه ای به همراه لوح سپاس از سوی پایگاه بسیج اهدا خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ مرداد ۹۷ ، ۱۳:۵۳
مکتب الشهداء